Isolering och miljöskydd


Seiteninhalt:
Bild: 42-17718048_376x168.jpg
 
Bild: 30-31_2_184x168.jpg
 
Bild: 30-31_376x168.jpg
 

Bild: Fotolia_13556806_376x344.jpg
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Experterna överraskades när vi redan 1988, för över 20 år sedan, övergick till inte bara CFC-fria, utan också HCFC-fria processer. Redan då insåg både våra aktieägare, vår ledning och våra ingenjörer vilket problem klimatförändringen skulle komma att bli på tvåtusentalet.

Idag återvinner vi nästan 100 % av alla polyetenrester och allt avfall som skapas i våra tillverkningsprocesser så att de kan återanvändas i produktionen. Effektiv teknik och våra medarbetares kunskaper har gjort att vi producerar så lite avfall i vår tillverkning att vi till och med sälja överskottet på marknaden för utsläppsrätter.

Energiförbrukningen, som redan från början är minimal, optimeras på så sätt ytterligare när vi tillverkar våra produkter. Jämfört med andra byggmaterial som till exempel mineralull - ett material som används över hela världen inom isoleringsindustrin och vars tillverkningsprocess kräver mycket energi - sparas väldigt mycket råmaterial.

Miljötänkandet kommer att påverka vår verksamhet även i framtiden - det genomsyrar vår utveckling av framtida produkter, uppmanar till ansvarsfull användning av transporter, och tvingar oss att fördomsfritt granska våra inarbetade processer och rutiner.

Miljöansvar - för vår framtids skull