Materialfördelar


Seiteninhalt:
F_11088349_184x168.jpg
nomatec-2_184X344.jpg

Vi utvecklar och förbereder er egna individuella profil. I vår värld finns det ingenting som "inte passar".

F_6457468_184x168.jpg
03_nomatec_01_184x344.jpg

NMC-lösningar följer er färdiga produkt genom hela dess livscykel och bidrar till en lång och hållbar användning tack vare enastående materialegenskaper.

st_38069584_184x168.jpg
nomatec-18c_184x344b.jpg

NMC-cellplaster underlättar arbetet för er personal och era produkter eftersom vi kan minska cellplasternas densitet till 16 kg/m³.

F_4225190_184x168.jpg
nomatec-29_184x344.jpg

Våra lösningar integreras i era produkter i en handvändning och gör att ni sparar tid.

matvor_5b
nomatec-19b184x344.jpg

Cellplastkomponenternas höga isoleringsvärde på upp till 0,034 W/mK vid 10° C, minskar värme- och energiförlusten påtagligt och göra våra produkter till verkliga energimirakel. Energibesparingarna som görs med hjälp av våra profiler är många gånger större än den energi som förbrukas när de tillverkas.

matvor_6
nomatec-1_184x344.jpg

Våra produkters höga passningsprecision, låga vikt och lätta bearbetning garanterar ytterst effektiva produktionsprocesser. Vid sidan av kostnadsfördelarna ger NMC-produkterna en garanterat ekonomisk produktion.

matvor_7