Materialtyper


Seiteninhalt:
Bild: material_1.jpg
 
Bild: material_2.jpg
 
Bild: material_3.jpg
 
Bild: material_4b.jpg
 
Det finns en mängd olika typer av cellplast för de mest skiljda användningsområden.
Den stora spännvidden i materialens egenskaper gör att det finns en lämplig cellplast för nästan alla tänkbara ändamål. På den här sidan kan du lära dig mer om våra cellplaster och konstmaterial.
Bild: nomapack_u_376X168.jpg
 
Polyeten
XPE.jpg
XPE

Vi tillverkar sedan årtionden extruderad polyetylenplast med enastående egenskaper, som kännetecknas

 • utomordentliga fysikaliska egenskaper,
 • flamsäker ytbeläggning som uppfyller olika standarder,
 • utmärkt värme- och ljudisolering,
 • luktfri och miljöneutral,
 • standarddensitet: 18-400 kg/m³,
 • klarar temperaturer upp till 100° C.

Bild: nomapack_o_slit_376X168.jpg
 
Polypropylen
XPP.jpg
XPP

Extruderad polypropylen har fått en allt större spridning, och

 • är värmeformbar,
 • har utmärkta isolerande egenskaper,
 • är luktfri och miljöneutral,
 • har en standarddensitet på 25 - 400 kg/m³,
 • klarar temperaturer upp till 120° C.


Bild: nomastyl_tl_376x168.jpg
 
Polystyren
XPS.jpg
XPS & EPS

Extruderad och expanderad polystyrenplast uppskattas för sin stelhet, densitet och resistivitet men har även andra fördelar bland annat

 • hög tryckhållfasthet,
 • goda isolerande egenskaper,
 • luktfri och miljöneutral,
 • standarddensitet: 16 - 700 kg/m³,
 • klarar temperaturer upp till 70° C.


Bild: frostmat_376x168.jpg
 
Polyolefin
XLPO.jpg
XLPO

Den tvärbundna polyolefinplasten

 • har utomordentliga mekaniska egenskaper,
 • är värmeformbar,
 • klarar temperaturer upp till 200° C i korta perioder,
 • standarddensitet: 28 - 200 kg/m³.

Bild: domostyl_ma20_376x168.jpg
 
Polyuretan
PUR.jpg
PUR

Våra polyuretanplaster med slutna celler kännetecknas framför allt av
 • goda isoleringsegenskaper,
 • hög materialdensitet och hög hårdhetsgrad,
 • kan beläggas med andra material,
 • standarddensitet: 80 - 320 kg/m³.

Bild: sonst.jpg
 
sonstiges.jpg
Övriga material

Vid sidan av dessa cellplaster kan NMC hitta en lösning till er specifika tillämpning.
Det är bara att fråga!