Bild: europa_fahne_1
 
Bild: europa_fahne_2
 
Bild: scandinavia_2
 
Bild: scandinavia_3
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Fabriken är belägen i Tammerfors, Finland. Den moderna fabriken erbjuder den bästa basen för att möta högt ställda krav och förväntningar. Produktionen kan hantera både stora och små volymer med samma stora engagemang. Oavsett hur ditt behov ser ut så försäkrar vi att dina förväntningar möts.

Kärnkompetensen är isolering och tätning, ljud- och vibrationsreducering, all sorts skydd, packningslösningar, legotillverkning samt individuella lösningar och materialmedvetenhet.

Vi erbjuder kunder en all-inclusive-lösning på ljudproblem: ljudmätningar, ljudanalyser, design, produktion och installation eller en bra helhetslösning, alltid efter dina behov. Konceptet har bevisats vara det mest användbara i praktiken under Noisetek´s ® mer än 40 års erfarenhet.

Vi har all anledning av vara stolta över vårt arbetssätt, liksom den tekniska och estetiska kvalitén av våra produkter.