Application AreasBild: rolle_1
 
Bild: rolle_2
 
Bild: handshake_1
 
Bild: handshake_2
 
Bildbeschreibung:
Beroende på miljön och hur den totala påverkan på den slutgiltiga produkten ser ut, så är det många olika beslut som behöver tas; om den ska vara i kontakt med en person, en ESD-miljö eller utsättas för höga temperaturer eller starka krafter.

Våra produkter återfinns i stor variation och i en mängd olika applikationer.
Bild: matvor_6
 
Bildbeschreibung:
Energioptimering
Produkterna består ofta av polymeriskt skum pga dess föredragna struktur. Beroende på applikations¬miljö väljer vi kombinationer av material och struktur. Finns där specifika krav som måste tas hänsyn till så väljs material därefter.
Värme- och kylisoleringsmaterial med låg värmeledningsförmåga och bra ljuddämpande material hjälper dig att producera högenergisparande samt tysta maskiner och utrustning såsom luft- och värme¬återhämtningsprodukter och jordvärmepumpar etc.
Bild: application_areas_2
 
Bildbeschreibung:
Akustik - Ljudisolering - Ljudabsorption
Den akustiska kompetensen är samlad under handelsnamnet Noisetek®. NMC kan tillhandahålla avancerad ljudmätningsservice, ljudanalys, lösning och produktdesign samt de senaste ljudisolerande materialen för att göra dig framgångsrik.

Den nya världsklassiga NOISETEK® Elaste-produktfamiljen är främst avsedd för bullerreducering¬, avancerade skiktdämpningssystem (CLD) med syfte att förhindra de skadliga effekterna av ljudvibrationer.

En ljudkälla kan reduceras, absorberas eller isoleras, beroende på din situation. Vi erbjuder våra kunder en all-inclusive lösning. Med den rätta materialstrukturen och rätt kombination av material kan du minimera effekterna av ljud på produkten och i miljön. Vi hjälper dig med lösningar, kombinationer och material för att få rätt resultat.
Bild: application_areas_
 
Bildbeschreibung:
Tätning
Ett gummimaterial ger goda förutsättningar för tätning i de flesta applikationer. Gummimaterialet klarar tuffa miljöer likväl som starka krafter. Vi kan utveckla tätning för vattenläckage, vind, luft, NVH och ljusläckage.
Bild: application_areas_4
 
Bildbeschreibung:
Dämpning - Energiabsorption
I en bilkrasch till exempel är det viktigt att kollisionsenergin absorberas på ett optimalt sätt. Vi hjälper till att utforma en bra lösning av material och konstruktion för att få den bästa möjliga egenskapen hos komponenten. Kraschen kan se väldigt olika ut. Det kan vara mellan en person och ett objekt, i en sportaktivitet, i en byggnad eller t o m till havs. Oavsett var och hur så kan vi hitta ett hållbart sätt att designa och utforma din applikation.
Bild: application_areas_5
 
Bildbeschreibung:
Skydd
Oberoende av vara och väg skall din leverans komma fram till dig på rätt sätt och i rätt skick. Det kan vara avgörande. Vi skapar emballage som ska klara alla typer av krav och ge dig en bra ekonomi i din logistik. Ibland samarbetar vi med partners för att ge dig tillgång till ett komplett emballage-alternativ där skummet är en del av lösningen. Vi har bl a emballerat för ett forskningsprojekt på Antarktis, internemballage i industrin liksom konsumentförpackningar och fraktemballage till riktiga högprisare.
Bild: application_areas_6
 
Bildbeschreibung:
Flytförmåga
Flytförmågan hos polymera material är väl känd. Bara en mindre bit cellplast kan ge din applikation fantastiska egenskaper. Användningen av cellplast som flytelement används i en mängd olika applikationer. Kontakta oss så berättar vi mer.