MaterialBild: material_5.jpg
 
Bild: material_2.jpg
 
Bild: material_3.jpg
 
Bild: material_4b.jpg
 
Bildbeschreibung:
Bild: noise_controle
 
Bildbeschreibung:
NOISETEK® Elaste produkt familj
NOISETEK® Elaste produktfamilj tillhandahåller justerbara epoxy-baserade vibrationsdämpande material med en extremt hög försvinnande faktor. Dessa innovativa visko-elastiska material är framförallt avsedda för CLD (Constrained-layer damping)-system för att förhindra skadliga effekter av genljudande vibrationer. Egenskaperna hos varje NOISETEK® Elaste-system är designade så att de optimala egenskaperna framträder i förutbestämda värme- och mekaniska vibrationstillstånd hos applikationen.

Den riktade huvudsakliga branschen för den optimala NOISETEK® Elaste-produkten är tung maskinindustri och byggbransch. Stramare kundkrav och strängare bestämmelser för lättvikts-strukturer och ökade krafter i nya produkter ökar kraven på nya och förbättrade ljud- och vibrationslösningar. NOISETEK® Elaste är den perfekta lösningen för att möta dessa krav.

Luftburna ljudabsorberande material
NMC Konvertering designar och producerar ljudabsorberande material med eller utan ytbeklädnad för många olika syften, t ex för motorrum, klädsel samt till fuktiga eller varma miljöer. Materialet och dess tjocklek designas och väljs beroende på ljudkällan. Polyeter- och polyesterbaserade polyuretanskum, återanvända limmade skum, glas- och textilfiber, melaminskum och keramisk ull är bara några grundläggande exempel.

Typiska användningsområden inkluderar fordon, byggnadsutrustning, motorrum, fläktar, affärs-maskiner, tvättmaskiner, AC, hushållsmaskiner, matindustriella maskiner, båtar, snöskotrar, rumsakustik och bullerkontrollapparater.

Barriärer och dämpande material
NMCs vida bredd av olika sorters barriära och dämpande material kan användas för att kontrollera strukturburen ljudutbredning i fasta material och för att förbättra de luftburna ljudisolerande egenskaperna. I tunna strukturer; att placera en barriärmatta direkt på materialets yta minskar strukturburet ljud (vibration). I tjocka strukturer; det luftburna ljudet som kommer från strukturens vibration minskas med en tvålagersmatta i vilken ett tyngre lager fästs mot ett skumlager. I båda fallen omvandlas ljudenergin till värme. De tunnaste produkterna i vårt varierande utbud av barriärmattor är gjorda av bitumensubstans och de tjockaste av antingen bitumen- eller polymerbaserade material.

Sandwich och andra sammansatta material
NMC Konverterings sandwich och andra sammansatta material passar till alla användnings-områden där både låg- och högfrekventa ljud uppstår. NMC designar rätt sammansättning utefter dina behov genom att använda vår materialkarakteristiska databas och kunskap för passande lösningar.

Andra ljudkontrollerande material
Mikroperforerade metallbladsresonatorer med utsökt mekanisk varaktighet, som kan monteras fristående från bakgrund och användas tillsammans med andra absorbenter, är väl anpassade för varma förhållanden.
Ljuddämpande sandwich-stål (MPM metall-polymer-metall sammansättningar) kan användas för strukturburna ljuddämpande lösningar. Detta material är speciellt passande för akustiska inhägningar.
De ljudisolerande sammansättningarna kan appliceras på metallblad, aluminium- eller plaststrukturer genom borstning eller sprayning för samtidig strukturburen bullerdämpning och ljudisolering.

Ljudmätningstjänster
NMC Cellfoam Oy erbjuder ljudmätningstjänster.